Czuwaj! 😃

Zostaliśmy zaproszeni przez Bialski Związek Drużyn Harcerek ,,Dolina” na zakończenie roku harcerskiego, które odbyło się 17 czerwca 2023 roku.
Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele św. Antoniego, podczas której wysłuchaliśmy kazania na temat 2. punktu Prawa Harcerskiego. Po Mszy byliśmy gotowi na grę terenową. 🗺️ Dobraliśmy się w patrole, składające się z harcerzy i harcerek z różnych grup wiekowych, drużyn i organizacji (ZHP i ZHR). Poznawaliśmy sekrety japońskiej sztuki i kultury poprzez składanie wachlarzy ze wzorem kwiatu wiśni, sprawności czy logiki podczas rozwiązywania zagadek. 🌸 Prowadziliśmy sondę uliczną, zgadywaliśmy położenie osoby na podstawie dochodzącego głosu. Udział w nieznanej nam dotychczas zabawie „Radio” dał nam okazję do wykazania się naszymi umiejętnościami wokalnymi, a także znajomością piosenek harcerskich. 🎶 Po południu spotkaliśmy się w harcówce, by porozmawiać, pograć w półharcerskie państwa-miasta, ale przede wszystkim podsumować grę terenową. Gratulacje dla patrolu „Lotos” za zajęcie pierwszego miejsca! 🥇 Po wspólnych śpiewankach udaliśmy się na ognisko, aby pożywić się kiełbaskami, pośmiać się i lepiej się poznać.
Cieszymy się z naszej kwitnącej, bialskiej współpracy z harcerkami ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dziękujemy komendantce phm. Klarze Chwalczuk za zaproszenie! ⚜️

Gabriela Romaniuk